หมวดหมู่ : อบรม-สัมมนา
หัวข้อ : การอบรมพัฒนาบุคลากรจัดทำเวปไซต์
โดย : admin
อ่าน : 9419
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ ฝ่ายบริการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทำเวปไซต์
ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์