หมวดหมู่ : อบรม-สัมมนา
หัวข้อ : กิจกรรมอบรมSTEM
โดย : admin
อ่าน : 11433
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

วันที่ 23-24  ก.ค.59 กลุ่มโรงเรียนขุนหาญสหวิพัฒน นำโดย นายอิทธิ ศรีมาธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์และประธานกลุ่มฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติ จาก นายปราจิต .แก้วลา ปลัดอาวุโส อ.ขุนหาญ ให้เกียรตืเป็นประธาน ในพิธีเปิด โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นำโดย ดร.ณัฐฐกิตติ์ .สวัสดิ์ ไธสง ได้รับความรู้ และสนุกสนานดังภาพ