หมวดหมู่ : ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้อ : เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 4792
ศุกร์์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)