หมวดหมู่ : คนเก่งวันนี้
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านคนเก่งท้องถิ่นไปแข่งขันระดับภาค
โดย : admin
อ่าน : 7762
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

     ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านคนเก่งท้องถิ่นไปแข่งขันระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.วิชาสังคมศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.วิชาสังคมศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.วิชาภาษาไทย     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๔.วิชาคณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕.วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย