ชื่อ - นามสกุล :Mr.Besic Edmund Gayading
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:
กลุ่ม / แผนก : ครูต่างชาติ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน