ชื่อ - นามสกุล :นางชลิตา มุ่งหมาย
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ค.บ.
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน