[ kws22120 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พีระพัฒน์ ทองระมุน
ชื่อเล่น : 
นัท
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/5/2549
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
kpgarmes3@gmail.com  
ที่อยู่ : 
-117 หมู่8 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ
อำเภอ : 
ขุนหาญ
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
33150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0934714311
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น