[ 26965503 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นฤมล สนธิลา
ชื่อเล่น : 
นัท
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
11/4/2546
อายุ : 
17
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
nutnasp064hup@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านชำแระ 56 ม.4 ต.สำโรงพลัน
อำเภอ : 
ไพรบึง
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
33180
เบอร์โทรศัพท์ : 
0927840785
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย