[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.161.98.96  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติชาติมณีกุล
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เข้าชม : 7237    จำนวนการดาวน์โหลด : 554 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 20 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
                                                                                        บทคัดย่อ

หัวข้องานวิจัย                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
                                      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้วิจัย                              นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติชาติมณีกุล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
                                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยมีนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป     2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดผลหลังเรียน (One – Group Posttest only Design)
                                     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R คือ 1) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ 2) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R จำนวน 24 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสรุปโดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนาความ
                                    ผลการวิจัยพบว่า
                                   1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียนที่มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75  ที่กำหนด จำนวน 21 คน จากนักเรียนทั้งหมด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 83.67 เมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่านักเรียนที่มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
                                           2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก       ( = 4.68) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ผลดังนี้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ( = 4.45) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.27) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ( = 4.12) และด้านการวัดผลและประเมินผล ( = 4.11)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/ก.ย./2564
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9/ก.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพตามแนวทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3/ก.ย./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER