[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.120.195  

  

ชื่อ : นายบุญถม จันทบุตร
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500191
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นางวันทนา บุตรศรี
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500201
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นางสาวธนิดา จันทร์นี
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500230
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายอนุชา บัวเชย
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500194
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.ม.

ชื่อ : นางสาวลฏาภา อายุวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500241
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวปรียาดา ขอดคำ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500147
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวณิชากร เทศกูล
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500247
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นายภาสกร แสงโพธิ์แก้ว
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500185
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.

ชื่อ : นางยุพา ไชยชนะ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500183
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

ชื่อ : นายอาทิตย์ หาญชนะ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500186
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายเลิศจอมยุทธ บุรกรณ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500204
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : (ช่วยราชการ)

ชื่อ : ว่าที่ร้อยโทประวิทย์ ศิลาคำ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500212
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายพิทยา เพชรรัตน์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500184
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวกาญจนา แก้วกอง
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

ชื่อ : นายศึก ลูกอินทร์
เลขที่ตำแหน่ง : 551085500140
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายสุบัญชา สุระชาติ
เลขที่ตำแหน่ง : 551085500143
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย บุญหนัก
เลขที่ตำแหน่ง : 551085500144
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวโสลันดา คำแดง
เลขที่ตำแหน่ง : 551085500142
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 : ภาษาต่างประเทศ
4 : คณิตศาสตร์
5 : สังคมศึกษาฯ
6 : ภาษาไทย
7 : การงานอาชีพ
8 : ศิลปะ
9 : สุขศึกษาและพลศึกษา
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : ครูอัตราจ้าง
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
25 : นักศึกษา2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษา2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
40 : ฝ่ายวิชาการ
41 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
42 : ฝ่ายบริการ
43 : ฝ่ายอำนวยการ
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER