[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.120.195  

  

ชื่อ : นายวัชรินทร์ ปราเวช
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500228
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางนันทาริกา กิ่งเกษ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500211
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.

ชื่อ : นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500240
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.

ชื่อ : นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500248
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.

ชื่อ : นายสุทน พุ่มพวง
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500251
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500203
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายชวัลณัฐ แทนคำ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500170
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.

ชื่อ : นายสันติ ศรีรักษา
เลขที่ตำแหน่ง : 55108650021
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.

ชื่อ : นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500254
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางวิไลรัตน์ ทองลอย
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500155
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

ชื่อ : นายภาคิน โนนสูง
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500196
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นายธวัชชัย ดาวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500253
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายอลงกรณ์ นิลดำ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500246
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.

ชื่อ : นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500250
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสุดารัตน์ สายทอง
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500199
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500179
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.

ชื่อ : นายพินิจ ทนทาน
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500177
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

ชื่อ : นายบุญกอง นิลเพชร
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500178
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวจริญญา ศรแก้ว
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500182
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 : ภาษาต่างประเทศ
4 : คณิตศาสตร์
5 : สังคมศึกษาฯ
6 : ภาษาไทย
7 : การงานอาชีพ
8 : ศิลปะ
9 : สุขศึกษาและพลศึกษา
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : ครูอัตราจ้าง
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
25 : นักศึกษา2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษา2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
40 : ฝ่ายวิชาการ
41 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
42 : ฝ่ายบริการ
43 : ฝ่ายอำนวยการ
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER