[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.120.195  

  

ชื่อ : นายพิสิทธิ์ ถนอม
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500216
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวดาวเรือง ครองเชื้อ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500252
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสุกัญญา วาศรี
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500252
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500219
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ร.ม.

ชื่อ : นายวิศาล จันทรง
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500220
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : รป.บ.

ชื่อ : นายศิรัฐเชษฐ์ สุทธิกุล
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500164
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.

ชื่อ : นายบุญจันทร์ พลแก้ว
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500222
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางเกิดศิริ ทองนวล
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500195
ตำแหน่ง : ครู (คศ.4)
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500158
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม

ชื่อ : นายวิเศษ สินศิริ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500160
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นายภูริทัต สามารถ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500161
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสิริกุล พลพันธุ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500162
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นางปัณฑิตา พลแก้ว
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500163
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นางไสว บู่ตั้ง
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500175
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นางสุพี ดิมิค
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500151
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางชลธิชา วิเชียรสาร
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500198
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางอินทิรา ศิลารักษ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500223
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาววิภาวดี คำแดง
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500226
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ วารินทร์ธนาศิริ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500227
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางบังอร นิลดำ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500157
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 : ภาษาต่างประเทศ
4 : คณิตศาสตร์
5 : สังคมศึกษาฯ
6 : ภาษาไทย
7 : การงานอาชีพ
8 : ศิลปะ
9 : สุขศึกษาและพลศึกษา
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : ครูอัตราจ้าง
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
25 : นักศึกษา2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษา2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
40 : ฝ่ายวิชาการ
41 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
42 : ฝ่ายบริการ
43 : ฝ่ายอำนวยการ
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER