[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.120.195  

  

ชื่อ : นางประดับ โคลฟท์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500148
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นางสาวกัลยาณี วันทะวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : นาฏศิลป์

ชื่อ : นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500206
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

ชื่อ : นายปิยะณัฐ พานจันทร์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500207
ตำแหน่ง : ครู (ค.ศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายวิชญ์พล ห่อทรัพย์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์

ชื่อ : นางสาวกาญจนา ดวงมณี
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500145
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวสิริพร เพ็งพินิจ
เลขที่ตำแหน่ง : 551085500233
ตำแหน่ง : ครู (ค.ศ.1)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500150
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

ชื่อ : นางสาวบาสิกา สมรักษ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500209
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500205
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

ชื่อ : นางชลิตา มุ่งหมาย
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นางขนิษฐา โอษฐงาม
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500217
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวปิ่นมณี เกษเจริญคุณ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500153
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.

ชื่อ : นางสาวพนม บุญโกฏิ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500154
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม

ชื่อ : นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500159
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.

ชื่อ : นางสุภาพร อรรคบุตร
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500210
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

ชื่อ : นายอัศวิน สุขเกษม
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500213
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นายกฤษฏ์ ทองตีฆา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500215
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางปรียาภรณ์ แก้วกัณหา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500156
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายพิษณุ กาพย์ศรี
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500214
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 : ภาษาต่างประเทศ
4 : คณิตศาสตร์
5 : สังคมศึกษาฯ
6 : ภาษาไทย
7 : การงานอาชีพ
8 : ศิลปะ
9 : สุขศึกษาและพลศึกษา
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : ครูอัตราจ้าง
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
25 : นักศึกษา2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษา2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
40 : ฝ่ายวิชาการ
41 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
42 : ฝ่ายบริการ
43 : ฝ่ายอำนวยการ
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER