[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
.::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 23.20.183.212  
  งานวิจัยและสื่อการสอน
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
<<<คำสั่งคุมสอบ>>> | <<<ตารางสอบ>>>
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนประจำเดือน ก.พ.2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
<<<คำสั่งคุมสอบ>>> | <<<ตารางสอบ>>>
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre O -NET ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการทำความสะอาดห้องเรียน ประจำปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนประจำเดือน พ.ย.59
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
<<<คำสั่งคุมสอบ>>> | <<<ตารางสอบ>>>
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2559
เรื่องตารางสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมSTEMในโรงเรียน
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการติวสอบGAT-PAT
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ในหน่วยงาน
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดประชุมกองและเข้าพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเนื่่องในงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนประจำเดือน มิ.ย.59
เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการทำความสะอาดห้องเรียนประจำปีการศึกษา2559

คนเก่งวันนี้
[ 19/ก.พ./2560 ] โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2017 ได้รับรางวัลไปแข่งต่อระดับประเทศ ( 63 / ) โดย admin
[ 19/ก.พ./2560 ] กีฬาวู้ดบอล ในการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค3 ที่จังหวัดมหาสารคาม "มหาสารคามเกมส์"ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ( 63 / ) โดย admin
จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
[ 22/ก.ย./2559 ] รับสมัครครูต่างชาติ ( 192 / ) โดย admin
[ 29/มิ.ย./2559 ] ประกาศโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (IDP) ( 305 / ) โดย admin
[ 17/มิ.ย./2559 ] ราคากลางไอซีที ( 283 / ) โดย admin
เผยแพร่ผลงานวิชาการ


1 เจ้าของ นางสาวชลธิชา วรรณทอง
1/มี.ค./2560
5 stars ( 5 / 4 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 91 / )
15 เจ้าของ นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
15/ก.ย./2559
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ( 95 / )
(15/ก.ย./2559) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( อ่าน : 111 ) เจ้าของ นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
(13/มิ.ย./2559) รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยใช้กิจกรรม SMART Action ปีการศึกษา 2557 ( อ่าน : 325 ) เจ้าของ นางสาวนิตยา ศรีเมือง
สมาคมศิษย์เก่า

รูปภาพ
ชื่อ
เพศ
จบปี
โทร
สถานภาพ
0 0 [0] หญิง ---- ไม่มีข้อมูล

[ดูรายละเอียดทั้งหมด] [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]
ศึกษาดูงาน อบรม/สัมมนา
24 โดย : admin
24/ก.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กิจกรรมอบรมSTEM ( 338 / )
    วันที่ 23-24 ก.ค.59 กลุ่มโรงเรียนขุนหาญสหวิพัฒน นำโดย นายอิทธิ ศรีมาธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์และประธานกลุ่มฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติ จาก นายปราจิต .แก้วลา ปลัดอาวุโส อ.ขุนหาญ ให้เกียรตืเป็น อ่านต่อ....
24 โดย : admin
24/ก.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คณะเทศบาลตำบลโนนสูง และผู้นำชุมชนศึกษาดูงานที่ห้องคอมพิวเตอร์ ( 322 / )
    คณะเทศบาลตำบลโนนสูง และผู้นำชุมชนศึกษาดูงานที่ห้องคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ....
ข่าวประจำวัน
video
By :
0:0
Rated : Not Rated stars
Added :
Duration : 0:0
By :
0:0
Rated : 5 stars
Added :
Duration : 0:0
By :
0:0
Rated : Not Rated stars
Added :
Duration : 0:0
By :
0:0
Rated : Not Rated stars
Added :
Duration : 0:0
คลังรูปภาพ
20170327_105944 (Custom).jpg
 
20170327_110006 (Custom).jpg
 

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00056 : แนะนำขั้นตอนการฝากส่งพัสดุ อาหาร ผ่านไปรษณีย์  (1/0)
เช็คพัสดุ
23 พ.ค. 2560 : 14:40
00055 : ทดสอบ รูปภาพ  ไฟล์แนบ(16/0)
nop2525
20 พ.ค. 2560 : 02:05
00054 : หวยมาแล้ว เลขเด็ด”พญานาค”หนองชัยสิด เจอจะจะบน”ธูป-ขันดอกไม้”  (27/0)
หวย
14 พ.ค. 2560 : 15:01
00050 : ดูเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปี60  (128/1)
วัชรา รัตโน
25 เม.ย. 2560 : 05:42
00052 : เวรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเดือน พฤษภาคม 2560   ไฟล์แนบ(48/0)
edoc
11 พ.ค. 2560 : 03:09
00048 : แต่งตั้งบุคลากรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เดือน เมษายน 2560   ไฟล์แนบ(64/0)
edoc
26 มี.ค. 2560 : 04:58
00047 : ดูผลการเรียนไม่ได้  (248/0)
james
8 มี.ค. 2560 : 11:00
00046 : แต่งตั้งบุคลากรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เดือน มีนาคม 2560   ไฟล์แนบ(220/0)
edoc
6 มี.ค. 2560 : 08:24
00045 : คะแนนความประพฤติ  (63/0)
Nawa
25 ก.พ. 2560 : 14:54
00044 : คำสั่งสอบปลายภาค 2/59   ไฟล์แนบ(203/1)
edoc
25 ก.พ. 2560 : 07:12


ผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม


พฤษภาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ทำเนียบบุคลากร
หน่วยงานภายใน
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 118 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ตารางสอน-เรียน

ลิงค์หน่วยงาน
e-Learning
::โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
:: หน่วยงานราชการจังหวัด
:: เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ
:: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
:: หน่วยงานในสังกัด มท.
:: รัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 28/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
97 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
103 คน
สถิติเดือนนี้
2638 คน
สถิติปีนี้
12838 คน
สถิติทั้งหมด
24765 คน
IP ของท่านคือ 23.20.183.212
(Show/hide IP)
บริการข้อมูล
เวปไซต์บุคลากร
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

รายชื่อกรอกเกรด


กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER